تمرین تلفظ جلسه هفتم انگلیسی ترم چهارم درس غول آهنی

لطفا پس از شنیدن صوتهای زیر،جملات آنها را  عیناً با همین لحن با صدای خود ضبط کرده و به آی دی یا شماره تلفن استاد یار در تلگرام ارسال نمایید:

 

صوت اول:

because of all the big mooses who wanna pound me. because I’m a shrimpy dork who thinks he’s smarter than them.

:صوت دوم

He can’t say a lot of words yet but he understands things pretty good.

:صوت سوم

Why don’t you take Mr. Mansley with you? Show him the sights.

:صوت چهارم

they could move up a grade and get pounded too.:

:جمله سازی

challenge
move up a grade
creeps
squash
plenty of
supposed to

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *