آزمون ارزیابی ترم اول عربی بدون محدودیت زمانی

راهنمای حل آزمون:
1-زبان آموز گرامی این آزمون جهت تعیین سطح شما طراحی شده است. این آزمون محدودیت زمانی ندارد و امکان آزمون مجدد برای شما فراهم می باشد.

2-حتما باید کیبوردتان “عربی” باشد. (کیبورد فارسی خطای بالایی دارد)

3-لازم نیست حرکت های فتحه و کسره و ضمه( َ ِ ُ ) را وارد کنید اما گذاشتن “تشدید “الزامی است.گذاشتن” ال ” ها الزامی است .

4-در پایان آزمون میتوانید برای مشاهده پاسخنامه به همراه پاسخ های صحیح بر روی دکمه مشاهده سوالات کلیک کنید.

این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.