آزمون ارزیابی ترم اول عربی

راهنمای حل آزمون:
۱-زبان آموز گرامی این آزمون جهت تعیین سطح شما طراحی شده است. این آزمون محدودیت زمانی دارد و امکان آزمون مجدد برای شما فراهم نمی باشد.

۲-مدت زمان آزمون بیست و پنج دقیقه است.

۳-حتما باید کیبوردتان “عربی” باشد. (کیبورد فارسی خطای بالایی دارد)

۴-لازم نیست حرکت های فتحه و کسره و ضمه( َ ِ ُ ) را وارد کنید اما گذاشتن “تشدید “الزامی است.گذاشتن” ال ” ها الزامی است .

۵-در پایان آزمون میتوانید برای مشاهده پاسخنامه به همراه پاسخ های صحیح بر روی دکمه مشاهده سوالات کلیک کنید.

این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.