آزمون ارزیابی فیلم آناستازیا-قسمت اول-بدون محدودیت زمانی

راهنمای حل آزمون:
۱-زبان آموز گرامی این آزمون جهت تعیین سطح شما طراحی شده است. این آزمون محدودیت زمانی ندارد و امکان آزمون مجدد برای شما فراهم

میباشد

2-در پایان آزمون میتوانید برای مشاهده پاسخنامه به همراه پاسخ های صحیح بر روی دکمه مشاهده سوالات کلیک کنید.

این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.