آزمون ارزیابی فیلم سیندرلا-بدون محدودیت زمانی

راهنمای حل آزمون:
۱-زبان آموز گرامی این آزمون جهت ارزیابی ترم یک شما طراحی شده است.
2-در پایان آزمون میتوانید برای مشاهده پاسخنامه به همراه پاسخ های صحیح بر روی دکمه مشاهده سوالات کلیک کنید.

این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.