آزمون شنیداری و پرکردن جای خالی سیندرلا3 جلسه ششم

راهنمای حل آزمون: ۱-زبان آموز گرامی این آزمون جهت تقویت مهارت شنیداری شما طراحی شده است و اگر از نتیجه آزمون رضایت نداشتید امکان آزمون مجدد برای شما فراهم شده و نیز این آزمون محدودیت زمانی ندارد . لطفا پس از شنیدن هر جمله جای خالی را با کلمه ای که شنیدید پر کنید.

2-در پایان آزمون میتوانید برای مشاهده پاسخنامه به همراه پاسخ های صحیح بر روی دکمه مشاهده سوالات کلیک کنید.

این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.