آزمون جای خالی و تكرار آهنگ رحلة قمر-2

راهنمای حل آزمون:
۱-زبان آموز گرامی این آزمون جهت تقویت مهارت شنیداری شما طراحی شده است و اگر از نتیجه آزمون رضایت نداشتید امکان آزمون مجدد برای شما فراهم شده و نیز این آزمون محدودیت زمانی ندارد . لطفا پس از شنیدن هر جمله جای خالی را با کلمه ای که شنیدید پر کنید.
2-حتما باید کیبوردتان “عربی” باشد (کیبورد فارسی خطای بالایی دارد)
3-لازم نیست حرکت های فتحه و کسره و
ضمه( َ ِ ُ ) را وارد کنید اما گذاشتن “تشدید “الزامی است .گذاشتن” ال ” ها الزامی است .

4-اگر به هر دلیلی با وجود کیبورد عربی کلمه ای را درست نوشتید اما آزمون آن را اشتباه تلقی کرد ،کافی است که به پشتیبانی آنلاین در واتس آپ این مورد را ذکر کنید .(یعنی درصد واقعی را گزارش دهید)

5-در پایان آزمون میتوانید برای مشاهده پاسخنامه به همراه پاسخ های صحیح بر روی دکمه مشاهده سوالات کلیک کنید.

این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.