آزمون شنیداری تلفظ عربی در مکان های تفریحی: استفاده از امکانات رفاهی

راهنمای حل آزمون:
۱-زبان آموز گرامی این آزمون جهت تمرین شنیداری و تلفظ شما طراحی شده است و اگر از نتیجه آزمون رضایت نداشتید امکان آزمون مجدد برای شما فراهم شده و نیز این آزمون محدودیت زمانی ندارد؛ لطفا هر جمله را بشنوید و (حداقل یکبار) با صدای بلند تکرار کنید.
۲-پس از تکرار هر جمله گزینه ((تکرار کردم)) را انتخاب کنید.
۳-این امکان برایتان فراهم شده که هر چند بار که خواستید صوت هر سوال را بازپخش کنید. (پس اگر جمله ای را بار اول خوب نشنیدید صوت را بازپخش کنید )
۴-چندین بار این آزمون را تکرار کرده و به یکبار اکتفا نکنید تا تلفظ صحیح کلمات خوب در ذهنتان بنشیند .

5-در پایان آزمون میتوانید برای مشاهده پاسخنامه به همراه پاسخ های صحیح بر روی دکمه مشاهده سوالات کلیک کنید.

این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.