آزمون پر کردن جای خالی درس جلسه 10 فیلم ملاقات با خانواده رابینسون

راهنمای حل آزمون:
۱-زبان آموز گرامی این آزمون جهت تقویت مهارت شنیداری شما طراحی شده است و اگر از نتیجه آزمون رضایت نداشتید امکان آزمون مجدد برای شما فراهم شده و نیز این آزمون محدودیت زمانی ندارد . لطفا پس از شنیدن هر جمله جای خالی را با کلمه ای که شنیدید پر کنید.

2-در پایان آزمون میتوانید برای مشاهده پاسخنامه به همراه پاسخ های صحیح بر روی دکمه مشاهده سوالات کلیک کنید.

این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.