ماه: بهمن 1401

تمرینات جلسه اول انگلیسی

1-آزمون شنیداری انگلیسی(سیندرلا)جلسه ی اول 2-آزمون پر کردن جای خالی کلمات انگلیسی(سیندرلا) جلسه ی اول 3-ازمون چهار گزینه ای انگلیسی(سیندرلا)جلسه ی اول 4-تمرین چک تلفظ که باید برای استاد یار ارسال کنید ( نه استاد)👈🏻تمرین چک تلفظ       📍یادتون نره که سه تمرین اول را به خود استاد الخنسا ارسال کنید اما تمرین …

تمرینات جلسه اول انگلیسی ادامه »

تمرینات جلسه اول عربی لبنانی

1-آزمون شنیداری و تکرار جملات آهنگ بدی ریشة (تکنیک سایه) 2-آزمون شنیداری و پر کردن جای خالی کلمات آهنگ بدی ریشة (تمرین تقویت مهارت شنیداری) 3-آزمون چهار گزینه ای لغات آهنگ بدی ریشة 4-آزمون تلفظ و روخوانی آهنگ بدی ریشة (این تمرین را به استادیارتان بفرستید)     📍یادتون نره که سه تمرین اول را …

تمرینات جلسه اول عربی لبنانی ادامه »