آزمونهای درس دوم عربی(آهنگ ما عم بعرف اکتب)

آزمون شنیداری و تکرار جملات آهنگ ما عم بعرف اکتب آزمون شنیداری و پر کردن جای خالی کلمات آهنگ ما عم بعرف اکتب آزمون چهار گزینه ای لغات آهنگ ما عم بعرف اکتب آزمون تلفظ و روخوانی آهنگ ما عم بعرف اکتب جهت ثبت تمرین ها نزد ادمین پیگیری تمرین این فرم رو پر کنید …

آزمونهای درس دوم عربی(آهنگ ما عم بعرف اکتب) ادامه »

روخواني از متن (تمرین تلفظ)

لطفا یکبار از روی متن زیر روخوانی کنید (فقط روخوانی کنید و آهنگین نخوانید) و برای پشتیبانی آنلاین بفرستید  بدّي  ریشة  ، بدّي  ریشة   ، انا بدّي  ریشة  تلوین أصفر أحمر أزرق أخضر من الوان البساتین انا بدّي ریشة  تلوین هیده الشمس رسمتا صفرا ،شمس کْبیرة تحتا في جنینة مزهرّة ،جنینة کبیرة بدي إرسم أرزة …

روخواني از متن (تمرین تلفظ) ادامه »