دسته‌بندی آزمون: cinderella3-fillintheblanks

آزمون شنیداری و پر کردن جای خالی انگلیسی(سیندرلا)جلسه دوم-copy

راهنمای حل آزمون:۱-زبان آموز گرامی این آزمون جهت تقویت مهارت شنیداری شما طراحی شده است و اگر از نتیجه آزمون رضایت نداشتید امکان آزمون مجدد برای شما فراهم شده و نیز این آزمون محدودیت زمانی ندارد . لطفا پس از شنیدن هر جمله جای خالی را با کلمه ای که شنیدید پر کنید. 2-در پایان …

آزمون شنیداری و پر کردن جای خالی انگلیسی(سیندرلا)جلسه دوم-copy ادامه »