قوانین ثبت نام

قوانین ثبت نام در کلاس های عربی و انگلیسی :

 

1-تکمیل فرآیند ثبت نام منوط به ارسال فیش واریزی و فرم ثبت نام به تلگرام ادمین ثبت نام با آیدی alkhansaadmin می باشد . بدیهی است که در غیر این صورت از ثبت نام شما معذوریم .

 

2 _ نظر به ظرفیت محدود ثبت نام انصراف از شرکت در هر دوره تنها چهل و هشت ساعت قبل از شروع دوره امکان پذیر است. بدیهی است که پس از گذشت این زمان انصراف از شرکت در دوره امکان پذیر نمی باشد.

3-پس ازشروع دوره امکان انصراف از دوره وجود ندارد اما چنانچه زبان آموز تقاضای انتقال یا شروع ترم از ماه دیگری در همان سال را داشته باشد امکان انتقال یک بار رایگان برای وی محفوظ می باشد.

4-در صورت خرید محصولاتی نظیر پکیج کودکان امکان عودت پس از دربافت رمز دانلود وجود ندارد .